فرهنگي

بسم الله الرحمن الرحیم

 

تنوع فعاليت در اين حوزه گواه بر اهميّت آن است.  بسیجیان عزیز و همکاران گرامی و کسانی که به نوعی با این سایت در ارتباط هستند ، همه به ساختن یک فرهنگ اسلامی درکشور علاقه  نشان مي دهندو گويا بعد از انجام وظايف گوناگونی که در شبانه روز به عهده دارند آن چيزي كه در دوري از خانواده در هنگام کار وتلاش روزانه آنان را مدد مي نمايد فعاليّتهاي متنوع فرهنگی است كه در قالب های مختلف ، مثل مطالعه ، تماشای تلویزیون ، گوش دادن به رادیو ، مراوده با دوستان واقوام و....   براي آنان سازماندهي شده است. واين برنامه ها است كه شخصيت اجتماعي و فكري آدمی را شكل مي دهد و آنان را براي رويارويي با زندگي در جامعه داخلی و جهانی  آماده مي كند ،توسعه نظارت در اين بخش از سازمان ها ی مختلف کشوری و بین المللی در كنار نگاه مهربانانه دین مداران و مدیران فرهنگی دلسوز کشور مي تواند ضمن غني سازي اوقات فراغت خانواده ها  آنان را در راستاي اهداف اجتماعي خود كمك نمايد.البته چالش هاي فرهنگي نيز در اين حوزه به چشم مي خورد كه با جهت گيري هاي مناسب مسئولان فرهنگی کشور و تلاش و كوشش كارشناسانه مديران انشاء الله بر آنها چيره خواهيم شد. که در این راستا همدلی همگان را می طلبد و ما به سهم ناچیز خود برآنیم که در بعضی موارد در این سایت  به فضل الهی مطالبی را ارائه دهیم و همچنین برای پر بار بودن آن دست یار ی به سوی شما آورده ایم  تا با تشریک مساعی یکدیگر بتوانیم گوشه ای از دین خود را به  فرزندان این آب وخاک ادا نماییم.

 

امام علی (ع) : هرکس وقت یاری رهبرش به خواب رود با لگد مال دشمنش  بیدار  میشود.          

                  غررالحکم ص 422                                                                                         

 

مناسبت ها

آمار بازدیدکنندگان

35