ويراستاري كتاب آلكانها توسط دكتر داورنژاد

به گزارش روابط عمومي دانشگاه اراك؛ كتاب آلكنها (Alkenes) به ويراستاري دكتر داورنژاد عضو هيات علمي گروه مهندسي شيمي توسط ناشر بين المللي Intech در تاريخ 2018/2/7 به چاپ رسيده است.
مشخصات كتاب:
ISBN 978-953-51-3766-5, Published 2018-02-07
سايت آنلاين:

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری