كسب عنوان قهرماني دانشجويان دختر در رشته دو و ميداني

به گزارش روابط عمومي دانشگاه اراك؛ تيم دو و ميداني دختران دانشگاه اراك در مسابقات قهرماني دانشجويان دانشگاههاي منطقه 4 كشور موفق به كسب مقام اول و همچنين كسب 8 سهميه در چهاردهمين المپياد فرهنگي - ورزشي دانشجويان سراسر كشور شد.
دانشگاه اراك اين موفقيت را به جامعه ي ورزشي تبريك گفته و آرزوي موفقيت هاي روزافزون براي اين ورزشكاران از درگاه احديت مسئلت دارد.

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری