پذيرش دانشجو در رشته كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي

"با لطف خداوند متعال، همت و پشتكار كارشناسان، مديريت و معاون محترم آموزشي و تحصيلات تكميلي و فراهم بودن امكانات لازم مجوز پذيرش دانشجو از سال تحصيلي 1397 در رشته كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي، از سوي وزارت علوم تحقيقات و فناوري براي دانشگاه اراك صادر گرديد. "

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری